Mūsu misija ir veidot sociāli aktīvu un iekļaujošu pilsonisku sabiedrību, rūpējoties par vienu no atstumtākajām un nesaprastākajām sabiedrības grupām – bijušajiem ieslodzītajiem un viņu ģimeņu locekļiem

Mūsu mērķis – SOCIĀLA INOVĀCIJA – starpnozaru mūžizglītības programma, kas izpaužas kā dažādu sabiedrības grupu mijiedarbība caur nodarbinātības, kultūras, sociālām, psiholoģiskām un pastorālām aktivitātēm

Sv. Lūkasa atbalsta grupas uzņēmumi