Atbalsts un iespējas bijušajiem ieslodzītajiem un viņu ģimeņu locekļiem un cilvēkiem, kuri atrodas ilgstošā krīzē.

SVĒTĀ LŪKAS ATBALSTA BIEDRĪBA
dienas resocializācijas centrs

Atbalsts un iespējas bijušajiem ieslodzītajiem un viņu ģimeņu locekļiem un cilvēkiem, kuri atrodas ilgstošā krīzē.

SVĒTĀ LŪKAS ATBALSTA BIEDRĪBA
dienas resocializācijas centrs

Mūsu klienti iegūst:

  • praktisku palīdzību sociālā statusa un nepieciešamo dokumentu noformēšanā (deklarācija, bezdarbnieks, trūcīgā persona, invaliditāte u.c.)
  • indviduāli atrunātu sadarbību ar Valsts Probācijas dienestu pēctermiņa uzraudzības jautājumos
  • prasmes un iemaņas, kas palīdz veidot dzīvi bez likumpārkāpumiem un atkarībām
  • atbalstu psiholoģisko problēmu risināšanā (depresija, dusmu pārvaldīšana, atkarības, grūtības attiecībās u.c.)
  • atbildes uz jautājumiem par garīgumu, ticību un reliģiju
  • vidi, kur lietderīgi pavadīt brīvo laiku (koncerti, semināri, radošās darbnīcas, autorvakari u.c.),
  • iespēju veidot jaunus kontaktus pēc programmas veiksmīgas pabeigšanas saņem rekomendāciju darba devējam

Mūsu misija  ir veidot sociāli aktīvu un iekļaujošu pilsonisku sabiedrību, balstoties uz vienas no atstumtākajām un nesaprastākajām sabiedrības grupas – bijušajiem ieslodzītajiem un viņu ģimeņu locekļiem, – resocializāciju.

Mūsu mērķis – SOCIĀLA INOVĀCIJA – starpnozaru mūžizglītības programma, kas izpaužas kā dažadu sabiedrības grupu mijiedarbība caur nodarbinātības, kultūras, socialām, psiholoģiskām un pastoralām aktivitātēm

© Copyright - Svētā Lūkas atbalsta biedrība