Mūsu misija ir veidot sociāli aktīvu un iekļaujošu pilsonisku sabiedrību, rūpejoties par vienu no atstumtākajām un nesaprastakajām sabiedrības grupām – bijušajiem ieslodzītajiem un viņu ģimeņu locekļiem.

Mūsu mērķis – SOCIĀLA INOVĀCIJA – starpnozaru mūžizglītības programma, kas izpaužas kā dažadu sabiedrības grupu mijiedarbība caur nodarbinātības, kultūras, socialām, psiholoģiskām un pastoralām aktivitātēm

© Copyright - Svētā Lūkas darbnīca