ATBALSTI


Bijušo notiesāto reintegrācija darba tirgū un sociāla iekļaušana sabiedrībā ir darbietilpīgs process, kurš ietver gan cilvēka psiholoģisku sagatavošanu, gan arī darba spēju, prasmju attīstīšanu. Palīdzi mums veidot vidi, kura palīdzētu bijušajiem ieslodzītajiem pilnībā neintegrēties sabiedrībā. Tas ir ieguvums ne tikai šiem cilvēkiem, bet arī sabiedrībai kopumā, gan drošības ziņā, gan arī finansiāli. Vairāk par ieguvumiem lasi šeit!