Mūžizglītības un individuālās izaugsmes programma

Tiek realizēta atvērtā mājas formātā, kur satiekas cilvēki, kuriem ir vajadzīga palīdzība ar tiem, kuri ir gatavi to sniegt

Sociālais pakalpojums un speciālistu atbalsts

Darba un sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes

Kultūras un brīvā laika aktivitātes

© Copyright - Svētā Lūkas atbalsta biedrība