Mūžizglītības un individuālās izaugsmes programma

Izpaužas kā dažādu sabiedrības grupu mijiedarbība caur nodarbinātības, kultūras, izglītojošām un psihosociālām aktivitātēm.
Mūsu mērķis ir, balstoties uz jau esošajām iestrādnēm, tās paplašinot un pievienojot jaunus mūsdienīgus un inovatīvus elementus, radīt pilnvērtīgāku sociālās iesaistes platformu, kas būtu plašāk orientēta un vairāk pilsonisko līdzdalību, iekļaušanu un aktivitāti veicinoša.
Programma tiek realizēta Atvērtās mājas formātā, kur satiekas cilvēki, kuriem ir vajadzīga palīdzība ar tiem, kuri ir gatavi to sniegt.

Tu atjaunosi:

  • nepieciešamos dokumentus;
  • savu veselību un rūpes par to;
  • prasmi sadzīvot ar sevi un citiem.

Tu varēsi:

  • atjaunot vai iegūt no jauna darba prasmes;
  • mācīties atbildību un iekļaušanos kolektīvā;
  • saņemt palīdzību darba meklējumos.

Tev palīdzēsim:

  • izveidot jaunus sociālos kontaktus;
  • sastapt interesantus un rosinošus cilvēkus;
  • pilnveidoties kulturāli un radoši.
© Copyright - Svētā Lūkas atbalsta biedrība