SABIEDRISKAIS LABUMS


Sociālā problēma, kuru risinām, ir bijušo notiesāto reintegrācija darba tirgū un sociālā iekļaušana sabiedrībā. Šobrīd, neskatoties uz valsts pārvaldes atbildīgo institūciju veiktajām resocializācijas programmām, noziedzīga nodarījuma recidīvs paliek stabils – pēc dažādiem IeVP mērījumiem:

  • 51% no pilna soda laiku izcietušajiem,
  • 25% no pirmstermiņa atbrīvotajiem, kas bijuši Probācijas dienesta uzraudzībā.

75% no visiem recidīva gadījumiem notiek pirmo 3 gadu laikā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas.

Ieguvumi no bijušo notiesāto veiksmīgas resocializācijas.


Samazināts slogs uz nodokļu maksātāju naudu, pēc vienkāršiem aprēķiniem noziedzīga nodarījuma recidīva (NNR) gadījumā: pieci (5) gadi (vidējais recidīvista “stāžs” ieslodzījuma vietā) x EUR 27,00 (viena cilvēka vidējās tiešās uzturēšanas izmaksas ieslodzījuma vietā / dienā) x 365 dienas (gadā) = EUR 49 275,00.

Tādējādi, NNR gadījumā sabiedrības ekonomiskie zaudējumi ir vismaz EUR 49 275,00 (kas ir tikai valsts budžeta izdevumu daļa jeb viena ieslodzītā radītais slogs Latvijas nodokļu maksātājiem, neņemot vērā spēka, sociālo un veselības aprūpes struktūru, tiesu, medicīnas ekspertīžu un iesaistīto valsts juristu izmaksas);


Sekmīgas integrācijas gadījumā: bijušajam ieslodzītajam, pilnvērtīgi atgriežoties sabiedrībā (piem., saņemot minimālo atalgojumu EUR 400,00 mēnesī), darba devējs ik mēnesi par darbinieku pārskaitīs valsts budžetā EUR 219,06 jeb EUR 13 144,00 piecos (5) gados.

Tādējādi, vienam bijušajam ieslodzītajam, pilnvērtīgi atgriežoties sabiedrībā, sabiedrības ekonomiskie ieguvumi valsts budžeta ieņēmumu daļā 5 gadu laikā ir vismaz EUR 62 419,00.


Dati iegūti no IeVP un VPD aptaujām un pētījumiem.

© Copyright - Svētā Lūkas atbalsta biedrība