Projekti

Šeit publicējam mūsu sadarbības projektus

Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros projekts “Diskusijas pie sv.Lūkas” (2022. gads, līguma nr. AIC-22-64-lī), kurā notiek dažādas formas diskusijas par aktuālo situāciju pasaulē un Latvijā Ukrainas kara ietekmē. Atbilde uz Krievijas izvērsto dezinformāciju un Latvijas informatīvās telpas vienošana, balstoties kvalitatīvos informācijas avotos un faktos. Palīdzība krievvalodīgajiem Latvijas iedzīvotājiem atrast savu identitāti atbilstošu Latvijas kopīgai politiskai nācijai. Perspektīvā plānots diskusiju iestrādnes piemērot arī citām biedrības mērķa grupai svarīgām, Latvijas sabiedrībai un tautsaimniecībai būtiskām aktualitātēm.
Ar projekta gaitā sasniegtajiem rezultātiem var iepazīties
šeit un noskatīties diskusijas šeit.
AS “Latvijas valsts mežu” grants par sociāli mazaizsargātu grupu karjeras izaugsmi un iekļaušanu darba tirgū, 2021. gads, līguma nr. 7.5/LVM/21/82.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta grantu programmas ietvaros projekts par kopienas teātra prototipa izveidi, 2021. gads, līguma nr. DIKS-21-109-nd.

ASV vēstniecības Mazo grantu programmas ietvaros projekts par neaizsargāto sabiedrības grupu sociālo iekļaušanu “3 stāsti par cilvēkiem starp mums”, 2018. gads, līguma nr. SLG75018GR0020.

Rīgas domes Labklājības departmenta Sociālās uzņēmējdarbības grants par 2 darbavietu izveidošanu biedrības mērķa grupas pārstāvjiem, 2018. gads, līgums nr.DL-18-180-lī. Tika izveidota koprades telpa un 2 darbavietas mērķa grupas pārstāvjiem.

ASV vēstniecības Mazo grantu programmas ietvaros projekts par neaizsargāto sabiedrības grupu sociālo iekļaušanu “Apmācība ar elektrodarbarīkiem praktiskā darba vidē”, 2017. gads, līguma nr. SLG75017GR048.

Rīgas domes Labklājības departmenta Sociālās uzņēmējdarbības grants par 2 darbavietu izveidošanu biedrības mērķa grupas pārstāvjiem, 2016. gads, līgums nr.DL-16-258-lī. Tika izveidota kokapstrādes darbnīca un 2 darbavietas mērķa grupas pārstāvjiem.

© Copyright - Svētā Lūkas atbalsta biedrība