Mums vajadzīgs jauns apkures katls!

Uzmanību! Ļoti svarīga informācija!

Lai nodrošinātu mūsu Atvērtā centra Bārddziņu ielā 2 komfortablu darbību rudens-ziemas-pavasara sezonā, mums nepieciešams iegādāties un uzstādīt jaunu apkures katlu:(https://www.akvedukts.lv/lv/prece/malkas-apkures-katls-eko-ck-p-110-centrometal)
Vēršamies pie mūsu kopienas ar lūgumu palīdzēt turpināt mūsu kultūras pasākumus, keramikas darbnīcas, kokdarbus un sociālā pakalpojuma sniegšanu. Būsim pateicīgi par katru jūsu ziedojumu, vēlamais ziedojums ir 10EUR. Naudu nepieciešams savākt līdz augustarm, lai varam paspēt veikt arī apkures katla pieslēgšanas darbus.
Mūsu konta numurs: LV05RIKO0000085975189, ziedojuma mērķis: apkures katla iegāde un uzstādīšana.

Būsim ļoti pateicīgi par jebkādu palīdzību! Lūdzu padalieties ar šo informāciju!!!

Dārgie draugi!

Dārgie draugi!

Līdz šim savākti 695 EUR.

Mēs esam pateicīgi, bet mums joprojām ir ļoti nepieciešama jūsu palīdzība!

Būsim pateicīgi par katru jūsu ziedojumu, vēlamais ziedojums ir 10EUR. Naudu nepieciešams savākt līdz augustarm, lai varam paspēt veikt arī apkures katla pieslēgšanas darbus.

 

IESPĒJA PIETEIKTIES APMĀCĪBU KURSIEM

Paziņojam, ka RD Labklājības departamenta Grantu programmas “Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības veicināšana Rīgā” projekta realizācijas ietvaros, sociālās atstumtības riskam pakļautajām personām ir IESPĒJA PIETEIKTIES APMĀCĪBU KURSIEM:

  • administratora profesijā (profesiju klasifikatora nr. 515101; 512006 un 252202 pamati);
  • profesijās, kas saistītas ar pārdošanu (profesiju klasifikatora nr.522301-05; 524403 un 332204);
  • IKT pamatprasmēs (MS Office, e-pasts, e-komercijas, interneta mārketinga un projektu vadības pamati, utt. Informācija par apmācībām IKT pamatprasmēs tiks sniegta papildus tuvākajā laikā). 

Par apmācību kursiem:


Dalībnieki: sociālās atstumtības riskam pakļautās personas (piem. bij. ieslodzītie un to ģimeņu locekļi, uc. attiecīgās mērķa grupas – atbilstoši MK 2018. g. 27. marta noteikumu nr. 173 II sadaļas uzskaitījumam), kuras deklarējušās Rīgā.
Apmācības tiks organizētas 3 sesijās (pa 5 nodarbībām katrā) š. g. novembrī un 2019. gada janvāra un marta mēnešos. Viena nodarbība sastāv no 2 akadēmiskajām stundām (2 x 45 min.) t.i. kopā 1,5 stundas. Par konkrētu nodarbību laiku tiks paziņots atsevišķi katrai no pieteiktajām personām.
Apmācību vieta: Rīgā, Bārddziņu ielā 2 (Sv.Lūkas atbalsta biedrības telpas).

Uzziņas un pieteikšanās:

e-pastā: society@stlukegroup.lv
vai personīgi Sv. Lūkas atbalsta biedrībā Rīgā, Bārddziņu ielā 2 katru trešdienu no plkst. 11.00 līdz 13.00.

© Copyright - Svētā Lūkas atbalsta biedrība