Lūdzam ziedot apkurei!

Dārgie kopienas biedri un citi labas gribas cilvēki!
Aicinām jūs katru mēnesi mums ziedot mazu summu, vismaz 2EUR.
Tas mums palīdzēs uzturēt mājā siltumu un elektrību, kā arī veikt pārējos saimniecības darbus. Mēs veidojam šo vietu kopā! Paldies!
Nosaukums: Svētā Lūkas atbalsta biedrība
Reg. n. 40008243033
Konts: LV73RIKO0000084636335, mērķis: ziedojums

Šī gada 17 februārī, “Svētā Lūkas Atvērtajā mājā” tika rīkots “Valentīndienas Sadraudzības tirgus”

Šī gada 17 februārī, “Svētā Lūkas Atvērtajā mājā” tika rīkots “Valentīndienas Sadraudzības tirgus”- šis ir piektais šāda veida pasākums, projekta “Sadraudzības tirgi” ietvaros, kuru apmeklēja arī daudzi viesi, tai skaitā arī no Ukrainas.
Pasākums iesākās ar lekciju-diskusiju – katrs apmeklētājs varēja uzdot jautājumus, uzzināt ko jaunu un interesantu. Tika organizētas tikšanās ar psihologu, sociālo darbinieku, teologu, karjeras konsultantu, kā arī, tika sniegta lekcija par Latvijas vēsturi un tradīcijām. Māmiņas ar bērniem apguva prasmi strādāt ar mālu un varēja izgatavot sev kādu tīkamu, noderīgu lietu.
“SvLabBistro” piedāvāja dažādus, pašu gatavotus gardumus un kārumus, kas iepriecināja apmeklētājus. Tikšanās noritēja mīlestības un savstarpējas sapratnes gaisotnē.
Mūsu nākamā tikšanās “Svētā Lūkas Atvērtajā mājā” norisināsies 30.03.2024, no plkst.10:00 – 20:00, pasākuma “Lieldienu Sadraudzības tirgus” ietvaros.
Projekta “Sadraudzības tirgi” finansējumu nodrošina Eiropas Savienība, “Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda” ietvaros.

17. februārī notiks Valentīndienas Sadraudzības tirgus

Svētā Lūkas Atvērtā māja aicina uz Valentīndienas Sadraudzības tirgu 17. februārī no plkst 10.00 līdz 18.30.

Svētā Lūkas Atvērtajā mājā Rīgā, Bārddziņu ielā 2 projekta “Sadraudzības tirgus” ietvaros 17. februārī notiks Valentīndienas Sadraudzības tirgus. Dienas gaitā būs iespējams aplūkot amatnieku un mākslinieku darinājumus, piedalīties dažādās radošās nodarbībās, atklājot savus talantus un īstenot savus vaļaspriekus, cienāties kafejnīcā, kā arī klausīties lekcijas – diskusijas par garīgiem, eksistenciāliem un kultūrvēsturiskiem jautājumiem.
Programmā: amatnieku tirdziņš, keramikas nodarbība mālu darbnīcā (Margarita Svečkova), karjeras konsultanta lekcija – diskusija par darba iespējām (Olga Borisova), psihologa, sociālā darbinieka un pastorālā konsultanta lekcija – diskusija psihoemocionālajam atbalstam (Olga Kārkliņa, Mārtiņš Krūklis, Eduards Soskovs), izzinoša lekcija – diskusija par Latvijas vēsturi un tradīcijām (Vjačeslavs Svečkovs) un playback improvizācijas teātra performance (Jevgēnija Rajevskaja).
Projekta finansējumu nodrošina Eiropas Savienība Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.

Aicinām visus!

Barikāžu atceres Sadraudzības tirgus notika.

Šī gada 20. janvārī, “Svētā Lūkas Atvērtajā mājā” tika rīkots
“Barikāžu atceres Sadraudzības tirgus”- šis ir ceturtais šāda veida pasākums, projekta “Sadraudzības tirgus” ietvaros, kuru apmeklēja arī daudzi viesi, tai skaitā arī no Ukrainas.
Pasākums iesākās ar lekciju-diskusiju – katrs apmeklētājs varēja uzdot jautājumus, uzzināt ko jaunu un interesantu. Tika organizētas tikšanās ar psihologu, sociālo darbinieku, teologu, karjeras konsultantu, kā arī, tika sniegta lekcija par Latvijas vēsturi un tradīcijām. Māmiņas ar bērniem apguva prasmi strādāt ar mālu un varēja izgatavot sev kādu tīkamu, noderīgu lietu.
“SvLabBistro” piedāvāja dažādus, pašu gatavotus gardumus un kārumus, kas iepriecināja apmeklētājus. Dalībnieki atcerējās notikumus, kas kļuva par nozīmīgu pavērsienu Latvijas neatkarības veidošanā.
Mūsu nākamā tikšanās “Svētā Lūkas Atvērtajā mājā” norisināsies 17.02.2024, no plkst.10:00 – 20:00, pasākuma “Valentīndienas Sadraudzības tirgus” ietvaros.
Projekta “Sadraudzības tirgi” finansējumu nodrošina Eiropas Savienība, “Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda” ietvaros.

Lūdzam ziedot apkurei!

SOS! Mums driz beigsies malka apkurei!
Lūdzu, palīdziet: Nosaukums: Svētā Lūkas atbalsta biedrība
Reg. n. 40008243033
Mūsu konta numurs: LV05RIKO0000085975189, ziedojuma mērķis: ziedojums.
Lūdzu, dalieties ar šo informāciju!
СОС! Скоро у нас за закончатся дрова для котла! Большая просьба помочь! Nosaukums: Svētā Lūkas atbalsta biedrība
Reg. n. 40008243033 Mūsu konta numurs: LV05RIKO0000085975189, ziedojuma mērķis: ziedojums.

Barikāžu atceres Sadraudzības tirgus

Svētā Lūkas Atvērtā māja aicina uz Barikāžu atceres Sadraudzības tirgu 20. janvārī no plkst 10.00 līdz 18.30
Svētā Lūkas Atvērtajā mājā Rīgā, Bārddziņu ielā 2 projekta “Sadraudzības tirgus” ietvaros 20. janvārī notiks Barikāžu atceres Sadraudzības tirgus. Dienas gaitā būs iespējams aplūkot amatnieku un mākslinieku darinājumus, piedalīties dažādās radošās nodarbībās, atklājot savus talantus un īstenot savus vaļaspriekus, cienāties kafejnīcā, kā arī klausīties lekcijas – diskusijas par garīgiem, eksistenciāliem un kultūrvēsturiskiem jautājumiem.
Programmā: amatnieku tirdziņš, keramikas nodarbība mālu darbnīcā (Margarita Svečkova), karjeras konsultanta lekcija – diskusija par darba iespējām (Olga Borisova), psihologa, sociālā darbinieka un pastorālā konsultanta lekcija – diskusija psihoemocionālajam atbalstam (Olga Kārkliņa, Mārtiņš Krūklis, Eduards Soskovs), izzinoša lekcija – diskusija par Latvijas vēsturi un tradīcijām (Vjačeslavs Svečkovs) un playback improvizācijas teātra performance (Jevgēnija Rajevskaja).
Projekta finansējumu nodrošina Eiropas Savienība Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.

Mārtiņdienas Sadraudzības tirgus

Šī gada 11.novembrī, Svētā Lūkas Atvērtajā mājā tika rīkots “Mārtiņdienas Sadraudzības tirgus”- otrais projektā “Sadraudzības tirgi”, kuru apmeklēja arī daudzi viesi no Ukrainas.
Pasākums iesākās ar lekciju-diskusiju, katrs apmeklētājs varēja uzdot jautājumus, uzzināt ko jaunu un interesantu.
Bija organizētas tikšanās ar psihologu, sociālo darbinieku, teologu un karjeras konsultantu, kā arī sagatavota lekcija par Latvijas vēsturi un tradīcijām.
Māmiņas ar bērniem apguva prasmi strādāt ar mālu un izgatavot sev kādu tīkamu, noderīgu lietu.
SvLabBistro piedāvāja dažādus, pašu gatavotus gardumus un kārumus, kas iepriecināja apmeklētājus.
Notikumiem bagāto dienu noslēdza iespaidīga playback teātra performance «Spēles kurās mēs spēlējam».
Mūsu nākamā tikšanās Svētā Lūkas Atvērtajā mājā – “Ziemassvētku Sadraudzības tirgus” notiks 16. decembrī.
Projekta “Sadraudzības tirgi” finansējumu nodrošina Eiropas Savienība, “Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda” ietvaros.

Tikšanās ar studentiem

3. novembrī Svētā Lūkas atbalsta biedrības dienas resocializācijas centrā – Sv. Lūkas Atvērtajā mājā viesojās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)) Profesionālās maģistra studiju programmas “Cilvēkresursu vadība” direktore, lektore Mg.paed. Inita Soika ar studentiem. Viesi iepazinās ar centra darbību un klientiem – cilvēkiem, kuri nonākuši sarežģītās dzīves situācijās.
Studentus uzrunāja viens no biedrības dibinātājiem, valdes loceklis Mārtiņš Krūklis, stāstot par centra tapšanas vēsturi un misiju. Karjeras konsultante Olga Borisova prezentēja dienas centrā realizēto programmu “Karjeras attīstība”, demonstrējot darba paņēmienus un metodes, kas palīdz attīstīt klientu kritisko domāšanu.
Maģistranti bija ļoti iedvesmoti, vēlējās apmeklēt arī centra organizētos kultūras/mākslas pasākumus un, kā voluntieri piedalīties dienas resocializācijas centra darbā. Tie, kuru zinātnisko darbu tēmas saistītas ar karjeras konsultēšanu pieaugušajiem, izteica vēlmi nākt pie mums praksē.
Pateicamies Mārtiņam un Olgai par organizēto tikšanos, kas studentos radīja patiesu interesi un LBTU ciešāku sadarbību.
Sirsnīgi pateicamies visiem par jauko pasākumu!

Mūsu kapelā notika pirmā Svētā Mise.

18.10. mūsu kapelā notika pirmā Svētā Mise (dievkalpojums), to vadīja Liepājas bīskaps Viktors Stulpins un koncelebrēja Jēkabpils draudzes prāvests Vitors Naglis, kurš aktīvi iesaistās cietumu kalpošanā. Svētā MIse notika par godu mūsu biedrības aizbildņa svētā Lūkas piemiņas dienai un tajā piedalījās Latvijas Romas Katoliskās baznīcas cietumu kalpotāji un mūsu rehabilitācijas centra darbinieki un klienti.
Bez garīguma kopšanas cilvēka rehabilitācija nav iedomājama, tādēļ jo vairāk esam pateicīgi Dievam un līdzcilvēkiem par piedzīvoto litrurģiju un svētību mūsu Atvērtajai mājai.

© Copyright - Svētā Lūkas atbalsta biedrība