Mūsu kapelā notika pirmā Svētā Mise.

18.10. mūsu kapelā notika pirmā Svētā Mise (dievkalpojums), to vadīja Liepājas bīskaps Viktors Stulpins un koncelebrēja Jēkabpils draudzes prāvests Vitors Naglis, kurš aktīvi iesaistās cietumu kalpošanā. Svētā MIse notika par godu mūsu biedrības aizbildņa svētā Lūkas piemiņas dienai un tajā piedalījās Latvijas Romas Katoliskās baznīcas cietumu kalpotāji un mūsu rehabilitācijas centra darbinieki un klienti.
Bez garīguma kopšanas cilvēka rehabilitācija nav iedomājama, tādēļ jo vairāk esam pateicīgi Dievam un līdzcilvēkiem par piedzīvoto litrurģiju un svētību mūsu Atvērtajai mājai.

© Copyright - Svētā Lūkas atbalsta biedrība