Tikšanās ar studentiem

3. novembrī Svētā Lūkas atbalsta biedrības dienas resocializācijas centrā – Sv. Lūkas Atvērtajā mājā viesojās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)) Profesionālās maģistra studiju programmas “Cilvēkresursu vadība” direktore, lektore Mg.paed. Inita Soika ar studentiem. Viesi iepazinās ar centra darbību un klientiem – cilvēkiem, kuri nonākuši sarežģītās dzīves situācijās.
Studentus uzrunāja viens no biedrības dibinātājiem, valdes loceklis Mārtiņš Krūklis, stāstot par centra tapšanas vēsturi un misiju. Karjeras konsultante Olga Borisova prezentēja dienas centrā realizēto programmu “Karjeras attīstība”, demonstrējot darba paņēmienus un metodes, kas palīdz attīstīt klientu kritisko domāšanu.
Maģistranti bija ļoti iedvesmoti, vēlējās apmeklēt arī centra organizētos kultūras/mākslas pasākumus un, kā voluntieri piedalīties dienas resocializācijas centra darbā. Tie, kuru zinātnisko darbu tēmas saistītas ar karjeras konsultēšanu pieaugušajiem, izteica vēlmi nākt pie mums praksē.
Pateicamies Mārtiņam un Olgai par organizēto tikšanos, kas studentos radīja patiesu interesi un LBTU ciešāku sadarbību.
Sirsnīgi pateicamies visiem par jauko pasākumu!
© Copyright - Svētā Lūkas atbalsta biedrība