Raidījuma par mūsu centru.

Pie mums ciemos bija rus.LSM (Latvijas Televīzijas krievu redakcija). Programma tiek saukta: “Rīgā darbojas dienas aprūpes centrs bijušo ieslodzīto resocializācijai.”

© Copyright - Svētā Lūkas atbalsta biedrība